Annak érdekében, hogy megkönnyítsük látogatóinknak a webáruház használatát, oldalunk cookie-kat használ. Weboldalunk böngészésével Ön beleegyezik, hogy számítógépén / mobil eszközén cookie-kat tároljunk. A cookie-khoz tartozó beállításokat a böngészőben lehet módosítani.

FOXPOST Csomagautomata

Legnépszerűbbek

Akciós termékek

Akciós ár 1 960 Ft
Akciós ár 1 999 Ft
Akciós ár 719 Ft

» Adatvédelem
Adatvédelem

 

A www.zalor.hu weboldal adatvédelmi nyilatkozata

Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató

 

1. Általános tudnivalók

Az Adatkezelési Szabályzat a www.zalor.hu webáruházában (a továbbiakban: webáruház) történő vásárlás során megadott adatok felhasználásának és tárolásnak (a továbbiakban együttesen: adatkezelés) szabályait határozza meg. Az adatok kezelésekor a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, továbbá az 1998. évi VI. adatvédelemről szóló törvények, valamint az adatkezelésre vonatkozó egyéb hatályos magyar jogszabályok az iránymutatóak.

A jelen adatvédelmi nyilatkozat (továbbiakban: nyilatkozat) tartalmazza a www.zalor.hu online rendszerben működő webáruházban megvásárolható termékekkel összefüggő megrendelések teljesítése, szolgáltatások nyújtása keretében végzett személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást. A szolgáltatás használatának megkezdésével a felhasználók elfogadják a jelen nyilatkozat feltételeit, amely folyamatosan elérhető a webáruház oldalán. A webáruház üzemeltetője fenntartja magának a jogot jelen közlemény bármikori megváltoztatására. Az üzemeltető magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Az üzemeltető elkötelezett a webáruház szolgáltatás minőségének a legmagasabb szinten tartásában, a szolgáltatás használatából eredő esetleges károkért azonban semmilyen felelősséget nem vállal.

2. Gyermekek személyes adatai

Amennyiben Ön 16 éven aluli korlátozottan cselekvőképes, kérjük ne kezdeményezzen regisztrációt a webáruházban mivel a 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló - kimondja, hogy a 16 éven aluli korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy adatkezelési nyilatkozatához a törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges. Mivel a regisztrációs felületen keresztül nem tudja az üzemeltető a hozzájárulást bekérni sajnos így az adatokat ebben az esetben nem tudja üzemeltető a törvényben előírt kritériumok szerint kezelni!

3. Az adatkezelés jogalapja

Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett önkéntesen hozzájárul, vagy ha azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdek céljából hivatalosan elrendeli. A vevő a webáruházban történő megrendelés leadásakor elfogadja a szállítási és fizetési feltételeket, és ezzel önkéntes hozzájárulását adja a vásárláshoz kapcsolódó adatai kezeléséhez.

A Vevő a regisztráció elküldésével akként nyilatkozik, hogy 16. életévét betöltötte. 16 éven aluli személy a webáruházban nem regisztrálhat, tekintettel arra, hogy az Infotv. 6. § (3) bekezdése alapján adatkezeléshez történő hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása szükséges.

A www.zalor.hu webáruháznak nem áll szándékában 14 éven aluli gyerekektől vagy 16 év alatti fiatalkorúaktól személyes adatot kérni. Amennyiben 14 év alatti gyermek és 16 év alatti fiatalkorú szülője vagy gyámja tudomást szerez arról, hogy gyermeke adatokat jutatott el a webáruháznak, akkor ezen adatok törlése érdekében a jelen dokumentum 13. pontjában felsorolt címen fordulhat az adatkezelőhöz. Ebben az esetben a gyermek, illetve a fiatalkorú adatait azonnal töröli a webáruház üzemeltetője a nyilvántartásból.

4. Adatkezelési nyilatkozat

Bodó Zoltán egyéni vállalkozó a www.zalor.hu webshop üzemeltetője tiszteletben tartja és biztonsággal őrzi az Ön személyes adatait. Ön, mint felhasználó tudomásul veszi, hogy az adatszolgáltatás önkéntes, hozzájárulását önként és határozatlan időre adta azzal, hogy írásban bármikor visszavonhatja.

A honlap látogatása során bizonyos tartalmak automatikusan generálódnak a honlapot futtató webszerveren (pl. a látogató IP címe, a látogatás időpontja, továbbá a böngésző és operációs rendszer típusa). Ezeket az adatokat kizárólag arra használja üzemeltető, hogy a honlap forgalmát figyelemmel kísérje. Ezeket az adatokat a megjelölt céloktól eltérő célra nem használja fel.

A webáruház kizárólag olyan személyes adatokat gyűjt és dolgoz fel, amelyeket a vásárló önkéntesen bocsát rendelkezésére. Ezen adatokra (különösképpen az alábbi adatokra: név, cím, szállítási cím, bankszámlaszám, telefonszám, e-mail cím) az Ön részére nyújtott szolgáltatás biztosításához van szükség. Adatai megadásával Ön kifejezetten hozzájárul azok fenti célok érdekében történő felhasználásához. A webáruház a hatályos törvényi előírásoknak megfelelően, csak addig tárolja az Ön személyes adatait, amíg a meghatározott célok megvalósítása érdekében indokolt, illetve ameddig Ön az adatok kezeléséhez való hozzájárulást vissza nem vonja. A személyes adatinak törlését a zalorkonyvcentrum@gmail.com címen kérheti.

Az adatkezelés kizárólag ügyfélkapcsolatban történik, célja a webáruház vásárlóinak azonosítása, a megrendelések teljesítése, a számlázás lehetővé tétele, valamint a létrejött szerződések bizonyítása. Adatai megadásával a Vásárló kifejezetten hozzájárul azok fenti célok érdekében történő felhasználásához.

Az adatokat hírlevelek küldésére nem használjuk!

A webáruház az Ön személyes adatait semmilyen esetben sem adja át, továbbítja, illetve teszi nyilvánossá az adatfeldolgozással megbízott cégen kívül harmadik személynek, kivéve, ha erre jogszabály, hatóság vagy bíróság kötelezi.

 

3. Személyes adatok védelme, adatkezelési alapelvek

A webáruház mindent megtesz, hogy az Ön által szolgáltatott adatokat a lehető legnagyobb biztonsággal kezelje, hogy azok ne jussanak illetéktelen harmadik személyek tudomására. Ez alól kivételt jelent a név és szállítási cím továbbítása a megrendelés kézbesítését végző Szállító részére.

Az üzemeltető számára alapvető cél a látogatók személyes adatainak védelme, kiemelten fontosnak tartja a felhasználók információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az üzemeltető a látogatók személyes adatait bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja.

A webáruházban adatkezelést az üzemeltető végez, harmadik fél részére személyes adatokat nem ad ki, csak az érintett előzetes és kifejezett hozzájárulása alapján. A megrendelés elküldésével a személyes adatok kiszállító cég irányába történő továbbításához a vásárló kifejezetten hozzájárul. Más országba (külföldre) az üzemeltető felhasználói adatokat nem továbbít. A felhasználók adataiból az általános statisztikai módszerekkel készített kimutatásokat, elemzéseket az üzemeltető korlátlan ideig megőriz. Ezen adatokból nem lehet az érintettre vonatkozó következtetést levonni. A webáruház oldalán az üzemeltető különleges adatot (a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat) nem gyűjt felhasználóiról. A webáruház látogatói a szolgáltatást önkéntesen használják. Tudomásul veszik, hogy a webáruházban a rendelés csak regisztráció után adható le. Amennyiben törvényi felhatalmazás alapján az üzemeltető köteles a megkereső hatóság részére személyes adatot kiadni, és annak minden feltétele adott, úgy a kérésnek eleget tesz. Ezt a szolgáltatás látogatója és igénybevevője (felhasználó) tudomásul veszi, ezzel kapcsolatban kifogást nem fog emelni. A webáruházban előfordulhatnak linkek más, külső oldalakra. Az üzemeltető nem felelős más weboldalak adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban. Jelen nyilatkozat csak az üzemeltető által működtetett webáruházra vonatkozik.

5. Személyes adatok módosítása, frissítése és törlése

Az üzemeltető az egyes felhasználók adatmódosítási, adatkérési, adattörlési, adatkezelési tájékoztatási kérdéseit fogadja, és a lehető leghamarabb, de legkésőbb 30 napon belül válaszol.

Az adatkezelésben érintettek bármikor módosíthatják vagy törölhetik adataikat. A következő adatok módosítását lehet elvégezni a weboldalakon: Jelszó, vezeték- és keresztnév, cégnév, e-mail cím, telefonszám, számlázási cím, szállítási cím, kapcsolattartó neve. A személyes adatok törlését, vagy módosítását valamint a regisztráció törlését az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni: Postai úton a 9012 Győr, Tas vezér u. 47. címen illetve elektronikus levelezés útján a a zalorkonyvcentrum@gmail.com e-mail címen.

 

6. Facebook Plug-in bővítmények

A weboldalon előfordulhatnak a Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook”) által működtetetett Plug-in bővítmények.

Ilyen Plug-in bővítmény lehet a Facebook „Like” gomb. Amennyiben a weboldal valamely oldalára ilyen Plug-in bővítményt helyeztek, úgy a Felhasználó által használt Internet böngésző közvetlen kapcsolatot hoz létre a Facebook szerverével, és e kapcsolat révén a Plug-in megjelenik a Felhasználó képernyőjén. A beágyazott Plug-in és a Facebook közötti direkt kapcsolat következtében a Facebook szervere értesítést kap arról, hogy Felhasználó a honlap mely részét látogatta meg.

Amennyiben Ön csatlakozott a Facebook-hoz és a honlap látogatása közben épp be van jelentkezve a Facebook-on, a Facebook ezen információt hozzárendeli az Ön saját Facebook felhasználói oldalához. Amennyiben használja valamely Plug-in funkciót (pl. „like” gombra történő kattintás vagy hozzászólás küldése), a használattal kapcsolatos információk szintén rögzítésre kerülnek az Ön Facebook felhasználói oldalával kapcsolatban.

A Facebook részéről történő adatkezeléssel kapcsolatos további információk, valamint tájékoztatás a személyes adatainak védelméhez fűződő jogairól és ezzel kapcsolatos lehetőségeiről a Facebook vonatkozó adatvédelmi szabályzatában érhetőek el.

Amennyiben el kívánja kerülni, hogy a Facebook hozzárendelje az Ön Facebook felhasználói oldalához a jelen honlap meglátogatásának tényét és az ezzel kapcsolatos más adatokat, akkor a honlap meglátogatását megelőzően ki kell jelentkeznie a Facebook-ról.

7. „Cookie”-k

A cookie kisebb adatállomány, amelyet a webáruház látogatójának számítógépén helyez el és a látogató adatait tartalmazza. A cookiek használatából eredő személyhez kötődő információkat és személyes adatokat az üzemeltető nem adja át harmadik személy részére.

A „cookie-k” az oldal látogatásához szükségesek. Önmagukban nem használhatók fel a látogató személyazonosságának beazonosítására.

A webáruház rendszerének működtetése során technikailag rögzítésre kerülnek bizonyos adatok, mégpedig a felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, amelyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak, és amelyeket az üzemeltető rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az érintettől nem szükséges külön hozzájárulás, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az internetes hálózaton történő közléstovábbítás, illetve arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van. Ezen adatok egyéb felhasználói személyes adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az üzemeltető fér hozzá.

A webáruház használatának megkönnyítése céljából az üzemeltető anonim látogatásazonosítót, ún. “cookie”-kat használ. A “cookie-k” kisméretű adatok, melyek ideiglenesen a böngészőprogramról a felhasználó számítógépének merevlemezére kerülnek az oldal látogatásával. Az üzemeltető által használt “cookie-k” a felhasználó személyes adatainak felismerésére nem alkalmasak. A böngészőprogram beállításával felhasználó azonban kiküszöbölheti a látogatásazonosító telepítését a merevlemezre. A tárolt “cookie-k” bármikor eltávolíthatók a gépről az átmeneti internet fájlok törlésével.

A weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájl – kerül a látogató számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezen cookie-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Adwords rendszerén keresztül történik. Ezeket a cookie-kat csak egyes al-oldalak látogatása esetén kerül elküldésre a látogató számítógépére, tehát ezekben csak az adott al-oldal meglátogatásának ténye és ideje tárololódik, semmilyen más információ.

Az így elküldött cookie-k felhasználása a következő: A külső szolgáltatók, közöttük a Google, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha a felhasználó korábban már látogatást tett a hirdető webhelyén, és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg a felhasználónak külső szolgáltatók - közöttük a Google - partnereinek internetes webhelyein. A felhasználók a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatják le a Google cookie-jait. (Azt is jelezheti a felhasználók számára, hogy a Network Network Advertising Initiative leiratkozási oldalán a külső szolgáltatók cookie-jait is letilthatják.)

Alkalmazott cookie-k:

  • Analitika, követés cookie
  • Webhelyen keresztüli követés
  • Bejelentkezési, felhasználó azonosító session cookie

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben

  • hogyan lehet letiltani a cookie-kat,
  • hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy
  • hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy
  • hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

 

8. Biztonságos fizetés, azaz bankkártyával történő fizetés

A bankkártyára vonatkozó információkat üzemeltető nem tárolja sem a tranzakció lebonyolítása alatt, sem azt követően. A vásárlás folyamata és a bankkártyás fizetési tranzakció két egymástól elkülönülő rendszerben történik. Üzemeltető ennek megfelelően nem szerez tudomást a vevő bankkártya információiról, és a tranzakciót bonyolító bank sem kapja meg a vevő a regisztráció során üzemeltető részére megadott adatait.

 

9. Az adatkezelés célja és kezelt adatok köre

Adatkezelő a vevő megadott adatait kizárólag a vevő megrendelésének teljesítésének megvalósulása céljából, valamint a megrendelés tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése, továbbá a vevő által kért egyéb műveletek céljából kezeli. Ezen belül: az e-mail cím a kapcsolattartást, az e-mail cím és a jelszó a felhasználó bejelentkezéskor történő azonosítását, az egyéb adatok a nyújtott szolgáltatás teljesítésének megvalósulását, kézbesítést, valamint számlázást szolgálják.

a, A kezelt személyes adatok köre

A regisztráció során a Vevőnek az alábbi adatait kell megadnia:


vezetéknév, keresztnév
utca / házszám
postai irányítószám / város
telefonszám
e-mail cím
jelszó

 

10. Adatkezelés időtartama

A webáruház oldalain leadott megrendelésekről készült számlák és az azon szereplő személyes adatok a hatályos számviteli törvényben meghatározott időszakig kerülnek tárolásra.

Üzemeltető az adatkezelés okának, illetőleg céljának megszűnése esetén az adatokat tovább nem tárolja, és erről a vevőt tájékoztatja Az adatkezelés megszűnik az adatok az adatkezelő általi törlésével, vagy a vevő ez irányú kezdeményezésére (pl. regisztrációjának törlésével).

Az adatok törlésének határideje: A regisztráció törlésével azonnal, kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat.

11. Adatfeldolgozás, adattovábbítás

Adatkezelő külön külső adatfeldolgozót nem vesz igénybe, az általa kezelt személyes adatokat maga dolgozza fel. Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá. A továbbított adatok köre a szállítás lebonyolítása érdekében történik: az önkéntesen megadott név, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím, (utánvét esetén) fizetendő összeg. A szállító, illetve megbízottja az adatokat szigorúan bizalmasan kezeli, adatkezelő által átadott személyes adatokat a megbízás teljesítését követően semmilyen módon nem jogosultak megőrizni, felhasználni, illetve további személyeknek átadni.

 

Megrendelések kiszállítása / Futárszolgálat:

 

a,

Cégnév: FoxPost Zrt.

Székhely: 3200 Gyöngyös, Batsányi János u. 9.

Ügyfélszolgálat címe: 1097 Budapest, Táblás u. 36-38. „A” épület

Adószám: 25034644-2-10

Cégjegyzék szám: 10-10-020309

E-mail: info@foxpost.hu

 

b,

Cégnév: Magyar Posta Zrt.

Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.

Postacím, levelezési cím: 1540 Budapest

Cégjegyzékszám: 01-10-042463

Adóigazgatási szám: 10901232-2-44

E-mail: ugyfelszolgalat@posta.hu

 

12. A tárhelyet biztosító szolgáltató adati

Cégnév: Bohemiasoft s.r.o.

Székhely: Rudolfovská tř. 247/85, 37001 České Budějovice

E-mail: info@eshop-gyorsan.hu

Telefonszám: +36 21 2526800

A webáruház böngészése során technikai információk kerülnek rögzítésre melyek tartalmazzák a felhasználó IP címét, az időpontot, a meglátogatott oldal URL-jét, mely személyazonosításra nem használható, kizárólag statisztikai célokat szolgál.

 

13. Üzemeltetői, adatkezelői és adatfeldolgozói adatok

Név: Bodó Zoltán egyéni vállalkozó

Székhely: 9012 Győr, Tas vezér utca 47.

Levelezési cím: 9012 Győr, Tas vezér utca 47.

Telefonos elérhetőség: +36 20 293 2939 (10-18 óráig)

Elektronikus elérhetőség: zalorkonyvcentrum@gmai.com

Adószám: 47059944-1-28

Vállalkozás nyilvántartási száma: 6465700

Adatvédelmi nyilvántartási szám:

Kibocsájtó okmányiroda: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatala

Fő tevékenység: 479102, Csomagküldő, internetes kiskereskedelem

Honlap címe: www.zalor.hu

Bankszámlaszám: 10918001-00000081-86330009, UniCredit Bank Hungary Zrt.

 

14. Információ

A webáruház hírei, akciói és marketing tevékenysége az oldalhoz kapcsolódó facebook profilon történik megjelenítésre, melyhez vásárlástól függetlenül bárki önként csatlakozhat, illetve egy kattintással visszavonhatja annak kedvelését. Facebook profil célja az új termékek promóciója, oldalkedvelések és nagyobb népszerűség elnyerése.

 

15. Jogorvoslat és jogorvoslati lehetőségek

A felhasználók adatkezeléssel, illetve az oldal használatával kapcsolatos panaszaikkal, kifogásaikkal fordulhatnak közvetlenül az adatkezelőhöz, aki minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében. A felhasználó az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyv alapján adatkezeléssel kapcsolatos jogait bíróság előtt érvényesítheti, továbbá bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is.

 

a,

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

b,

Győr-Moson Sopron megyei Békéltető Testület

Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a

Telefon:+36 96 520-218

Fax: + 36 96 520-218

E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu

 

16. Fogalom meghatározások

 

16/1. Felhasználó (a webáruház-használó/vásárló): az adatkezelő által működtetett oldal szolgáltatásait igénybe vevő személy, aki az oldalon megfelelően vásárolt.

16/2.  Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel, így felhasználókkal kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, felhasználókra vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata felhasználókkal helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

16/3. Hozzájárulás: felhasználók kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezésüket adják a rájuk vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

16/4. Tiltakozás: felhasználók azon nyilatkozata, amellyel személyes adataik kezelését kifogásolják, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kérik.

16/5. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

16/6. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása.

16/7. Adattovábbítás: ha az adatkezelő vagy más személy az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik.

16/8. Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos a felhasználóval, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval. Harmadik személynek minősül a jelen tájékoztató vonatkozásában a Magyar Posta Zrt. és a FoxPost Zrt., mely webáruház üzemeltető megbízásából a www.zalor.hu webáruházban megrendelt könyvek és egyéb termékek kiszállítását végzi.

16/9. Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől.

16/10. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi.

16/11. Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

 

 

17. Zárszó

 

A jelen Adatvédelmi Tájékoztató a Honlapon történő közzététel napjával – azaz 2017. február 23. napjával – lép hatályba. Üzemeltető a jelen tájékoztatót bármikor jogosult módosítani azzal, hogy a módosítások a közzététellel – azaz a weblapon történő megjelenítéssel – lépnek hatályba. Üzemeltető gondoskodik arról, hogy a weblapon minden esetben a tájékoztatónak a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege legyen felhasználók részére elérhető. A jelen tájékoztató annak üzemeltető által történő visszavonásáig marad hatályban.

ZGU3Yj